2012

Efterår 2012: Koloniens børn får nye brusebade og toiletter

Nye brusebade til børnen er på vej - foto fra 07. oktober 2012
Nye brusebade til børnen er på vej - foto fra 07. oktober 2012
En række fonde har gjort det muligt at foretage en hårdt tiltræng renovering af børnes bade- og toiletfaciliteter. Arbejdet pågyndes i august 2012 og forventes afsluttet ultimo november.
Desuden foretages der i løbet af foråret en mindre renovering af køkkenets gulv og kogepladser.August: Sommerens fem hold er velgennemført

P1030791_Fregatten Jylland, Sommer 2012
Børnene fik igen en sommer hvor de ofte fik brug for regntøjet. Læs beretning fra sommerens fem hold på Ahlfondens website.

Foto: I sommeren 2012 var nogle hold på heldagstur til Ebeltoft og Fregatten Jylland og børnene får det store kanonshow på Fregatten Jylland.Juli: Åbent hus-dag på kolonien

Cirka 25 personer mødte op til åbent hus-dagen torsdag den 05. juli 2012 hvor vejrguderne var venligt stemt og tillod at alle fik kolenikage og -kaffe under åben himmel.
April: Arbejds- og hyggelørdag

Lilleskoven
Lørdag den 22. april fortsatte otte kolonivenner på det skovarbejde som blev sat i gang på de to arbejdsdage i november: nemlig omdannelse af det tætte krat øst og nord for boldbanen til en åben skov.
De største kævler fra fældede ved blev til brænde til pejsen som børn og ansatte kan få glæde af de næste somre, de mellemstore kævler blev gemt til brænde til sommeren snobrødsbål og kvaset blev brændt - rub og stud som det ses på nederste billede.
Skoven har fået navnet Lilleskoven.

Lilleskoven og bålplads
På arbejdsdagen blev kolonien også indrettet med nye borde og stole som er doneret af Århus Bymuseum og Den gamle By, ligesom der blev lavet en del oprydning, syning af sengebetræk fra børnenes senge m.v.