1935

Sommeren 1935 – den første sommer i koloniens egne bygninger, de nuværende

1935_foerste_hold_boern_paa_den_nyindviede_koloni_(1),_foto_fra_Forhandlingsprotokolen
Den 18. maj blev kolonibygningerne indviet – eller ’Lejren’ som den blev kaldt – af overlærer Johannes Riber fra N.J. Fjordsgade Skole efterfulgt af taler af bl.a. Fru Ellen Margrethe Vigild fra Paradisgade Skole/Ingerslevs Boulevard Skole, Kristian Krarup Basse, viceinspektør Samsøgade Skole, murermester Nyhuus, borgmester Frost, Ebeltoft Byråd, overlæge Zwergius, Sunesen, overlærer Emil Sørensen og dommerfuldmægtig Holm, Ebeltoft. Under Festlighederne indløb Telegram fra skoledirektøren, Aarhus Kommune som desværre var forhindret i at være til stede.

Første hold børn

1935_boern_paa_den_nyindviede_koloni,_foto_fra_Forhandlingsprotokolen
Kl. 16 samme dag ankom første hold børn, 56 drenge under ledelse af lærerne Børge Kalsbøll (leder), Hans Grauenkjær og H. Pedersen.
Som køkkenpersonale var økonoma frk. Nyboe med formodentlig tre husassistenter samt plejepersonalet, sygeplejerske Misse Aagaard
Drengeholdet var der indtil den 29.06.
Da drengeholdet vender hjem til Århus har de en samlet vægtforøgelse på 95,5 kg.

En kolonileders beretning

Børge Kalsbøll skriver beretning om Hold 1 (citat):

"Maal og Vægt:
I alt er Drengene vokset 34,5 cm eller 0,6 cm i gennemsnit.
Højeste Forøgelse 2 cm.
Den samlede Vægtforøgelse var 95,5 kg eller 1,7 kg i gennemsnit. Største Vægtforøgelse 4,00 kg.

1935_foerste_hold_boern_paa_den_nyindviede_koloni_(2),_foto_fra_Forhandlingsprotokolen
Hold 1's oplevelser i Lejren, Livet i Lejren:
Udover Dagliglivet i Lejren har vi 3 gange spillet Fodboldkamp med Ebeltoft Kommuneskole.
Første gang tabte vi 2-0.
Anden gang spilledes uafgjort 2-2.
Tredie gang tabte vi atter.
En Eftermiddag kørte Gaardejer Severinsens Søn Kakao, brød og kopper over til Skovpavillonen for os. Drengene havde "Soldepenge" med til Ispinde og Chokolade. Vi fik Lov at benytte Keglebanen – til stor Glæde for os.
Anden gang, vi var derovre, kørte Købmand Frederiksen Sodavand ud til os – dem drak vi i Skovkanten og gik saa op til Pavillonen, hvor vi atter spillede Kegler. "Soldepenge" med.
Desuden var vi en Tur til Ebeltoft for at "slikke" og se Museet.
Og endelig var vi inviteret til Friluftskomedie i Københavnerlejren, hvor vi saa, "FOSTBRØDRENE" – spillet af drenge – forfattet af Lejrens Leder H. Bendix-Hansen. Bagefter saa vi selve Lejren og sang Aftensang sammen med Københavnerdrengene.
Sct. Hans-Aften fejredes med is og baal ved Stranden og et lille optrin af Prinsesse, Prins og Riddere samt Heksen og hendes Kat. Senere paa aftenen brændte vi fyrværkeri af for til sidst at se Heksen ride til Bloksbjerg pr. Raket.
En usædvanlig venlig indstillet Nabo har vi haft i Hr. Severinsen paa hvis gaard Drengene har faaet Lov til at tumle sig frit med mange Slags Husdyr. Drengene maatte komme i smaa Hold paa 5-6 og var altid velkomne. Samlet hele Flokken overværede vi Faarevask og Faareklipning.
" (citat slut.)

Andet hold børn

Det andet hold børn var på ferieophold fra den 04.07 til den 08.08 og var et pigehold og bestod af 58 piger. Da pigerne kommer hjem havde de en samlet vægtforøgelse på 150 kg.

Tredje hold børn

Det tredje hold børn var også et pigehold og bestod af 55 piger.
Børnene på alle hold var i alderen 10-14 år og var tilbud opholdet da de enten var/led af ”Underernærede, Kirtelsyge, Blodfattige og Andre Sygdomme”

Et kolonibarns oplevelser

1935_den_nyindviede_koloni,_foto_fra_Forhandlingsprotokolen
Et kolonibarn, Ina Mikkelsen, Aarhus skriver som voksen i sine erindringer (citat):

"Jeg var på svagbørnskoloni omkring 1935-36.
Vi var der i 4 uger, kun piger. Hvordan udvælgelsen skete ved jeg ikke, men det var vel et samarbejde mellem læge og skole. De 4 uger lå enten før, under, eller efter skoleferien. Vi lavede lektier nogle timer om formiddagen, og legede så resten af tiden. Vi måtte ikke komme ind i vaskehuset, men måtte godt hjælpe med at hænge tøjet op.
Der var ingen pligter, vi skulle bare have sol, frisk luft og god mad. Vi blev vejet vel en gang om ugen, en gang havde jeg ikke taget på, og skulle så komme om til køkkendøren hver formiddag og få et glas, jeg mener det var piskefløde og kærnemælk, men er ikke sikker. Normalt kunne vi godt lide maden, men engang skulle vi have klipfisk, det blev der ikke spist ret meget af. Resten fik folkene på gården der lå i nærheden. Der var vi ovre når fårene skulle klippes, det var jo meget spændende at se for os bybørn.
Vi gik ind til Ebeltoft en dag i ferien og op på en udsigtshøj, her fik vi en stor snegl af en bager i byen, og kørte med rutebil tilbage til lejren.
Vi legede i granplantagen bag ved lejren, lavede huler og pyntede med sten, strandskaller og mos. En eftermiddag i ferien var vi på besøg i en københavnerlejr, som lå i nærheden, men mindes ikke der nogensinde var nogen derfra på besøg hos os!
I den sidste ferieuge, var der festaften med optræden og sang, som alle medvirkede til.
"(citat slut).

Artikel i Aarhus Stiftstidende den 19. maj 1935 – dagen efter svagbørnskoloniens indvielse

Aarhus_Stiftstidende den 19. maj 1935