Bestyrelserne år for år

Bag Aarhuskolonien står både Foreningen Aarhuskolonien og Ahl Fonden.
Foreningen Aarhuskolonien varetager driften af kolonien – fx ansættelse af personale, vedligehold af bygninger og udstikker de overordnede retningslinjer – mens den selvejende Ahl Fondens rolle er at donere penge til Foreningen Aarhuskolonien til driften af kolonien. Alle de penge som Foreningen Aarhuskolonien og Ahl Fonden modtager og donerer, går ubeskåret til at drive feriekolonien.
De direkte driftsomkostninger for en sæson er ca. 1,2 mio.kr. Dertil kommer udgifter til vedligehold af bygningerne m.v.
Medlemmerne af bestyrelsen for Foreningen Aarhuskolonien og for bestyrelsen Ahl Fonden har de seneste år været de samme.

Bestyrelsesmøderne holdes da også sædvanligvis samme dag – lige efter hinanden. Datoer for møderne ses i kalenderen.
Hvis du har emner som du vil have bragt op, så kontakt roligt et af bestyrelsesmedlemmerne.

2014

Fra den 26. april 2014 består bestyrelsen for Foreningen Aarhuskolonien og Ahl Fonden af:

 • Formand: Henning Lindberg, afdelingsleder, Den Gamle By
 • Næstformand: Michael Ditlev, projektleder
 • Kasserer: Poul Thorup, lærer
 • Sekretær: Hanne Schouby, lærer
 • Aarhus Kommunes repræsentant: kommuneassistent Jørgen Mørck
 • Århus Lærerforenings repræsentant: Dorthe Ryom Fisker
 • Mette Mølbach, pædagogisk leder på Stilling Skole
 • Torben Høholt Jensen, advokat, møderet for Højesteret, advokaterne.com, Aarhus
 • Jens Dybkjær Holbech, chefkonsulent, Aarhus Universitet.
Bestyrelsen_for_AF_og_FA_2014,_IMG_8387
Fra venstre: Jens Holbech, Michael Ditlev, Dorthe Ryom Fisker, Poul Thorup, Hanne Schouby, Jørgen Mørck, Mette Mølbach, Henning Lindberg, Torben Høholt Jensen.

2013

Bestyrelsen for Foreningen Aarhuskolonien (FA) og Ahl Fonden (AF):

 • Henning Lindberg, afdelingsleder, Den Gamle By (formand for AF);
 • Mogens Lundgaard Hansen, fhv. skoleinspektør (formand for FA);
 • Michael Ditlev, projektleder (næstformand for AF);
 • Poul Thorup, lærer (kasserer for FA og AF);
 • Torben Høholt Jensen, advokat, Advokaterne Kannikehuset;
 • Jørgen Mørck, kommuneassistent (Aarhus Kommunes repræsentant);
 • Jesper Weber Skorstengaard (Århus Lærerforenings repræsentant);
 • Hanne Schouby, lærer;
 • Jens Dybkjær Holbech, chefkonsulent, Aarhus Universitet.

2008

Bestyrelsen for Ahl Fonden:

 • Mogens Lundgaard Hansen, formand
 • Peter Storgaard, næstformand
 • Poul Thorup, kasserer
 • Hanne Schouby, sekretær
 • Peter Roland Larsen
 • Michael Ditlev
 • Henning Lindberg
 • Jens Holm Møller – repræsentant for Århus Lærerforening
 • Jørgen Mørch – repræsentant for Århus Kommune


Comments